Cài đặt ionCube Loader cho Direct Admin

Để cài đặt ionCube Loader cho Direct Admin rất đơn giản, các bạn hãy làm theo các bước sau: Mở shell/terminal sau đó truy cập vào thư mục chứa bộ script build của Direct Admin bằng lệnh sau: Kiểm tra cập nhật cho Direct Admin: Tiến hành chỉ định gói cài đặt, ở đây chỉ […]