xEmergency - App gọi khẩn cấp chỉ bằng một nút nhấn phím cứng

600,000 500,000

Mô Tả Sản Phẩm

Chức năng chính của app là cho phép bạn thực hiện cuộc gọi đến các số trong danh sách đã thiết lập trước. Trong trường hợp các số trong danh sách không phản hồi (nhận cuộc gọi) thì app sẽ gửi tin nhắn theo nội dung đã thiết lập trước đến tất cả các số có trong danh sách.

Sử dụng vào mục đích khẩn cấp hoặc các trường hợp riêng biệt như trong thang máy hoặc các nơi cần sự cấp thiết để được trợ giúp gọi điện ngay cho người khác ở bên ngoài mà không có thời gian bấm số điện thoại để gọi.

Yêu cầu:

  • Tương tác (tác động) lên phím cứng từ bên ngoài
  • App luôn ở chế độ chạy foreground

Sản Phẩm Liên Quan