Tích hợp thanh toán tự động qua ACB cho WordPress Woocommerce. Giờ đây bạn không cần phải lo lắng khi check đơn hàng hay mã đơn hàng mỗi khi có khách hàng giao dịch nữa. Việc còn lại để plugin lo !

Hiện tại bên mình hỗ trợ các bạn thuê theo tháng với mức giá tương ứng như sau:


- Chạy script trên VPS bên mình: $20/tháng
- Chạy script trên VPS của bạn: $15/tháng

Các tính năng chính của plugin thanh toán tự động xử lý ACB:

  • Tự động nhận biết mã giao dịch thông qua cú pháp cấu hình đã thiết lập
  • Tự nhận biết đơn hàng cần thanh toán
  • Tự nhận biết số tiền thanh toán (thiếu, đủ, thừa…)
  • Tự đánh dấu hoàn thành đơn hàng
  • Tự ghi note vào đơn hàng
  • Giảm giá theo cổng thanh toán (theo % hoặc theo giá cố định)
  • Cú pháp tùy chỉnh linh hoạt tùy theo từng cửa hàng

Có thể dễ dàng tích hợp và sử dụng thông qua cấu hình trong bảng điều khiển.

Hiện tại mình đã gộp tất cả các cổng thanh toán vào một. Tức là bạn có thể sử dụng bất kỳ cổng thanh toán nào bên trong plugin All-in-One này mà không cần phải cài nhiều plugin trên site.

Rất tiện lợi và được khá nhiều khách hàng quan tâm và ủng hộ Codetay.com !

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tích hợp thanh toán tự động ACB vào WordPress WooCommerce”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1,199,000 1,099,000

Tích hợp thanh toán tự động ACB vào WordPress WooCommerce
  • 0 Sales
  • 0 Ratings
  • 161 Views

Specification

Last Update: 20 Tháng Chín, 2020
Relased: 20 Tháng Chín, 2020
Tags: acb wordpress woocommerce , thanh toán tự động acb , tích hợp acb vào wordpress woocommerce ,