Multi Payment Account for WooCommerce

1,500,000 1,099,000

Mô Tả Sản Phẩm

Plugin cho phép sử dụng nhiều tài khoản Paypal hoặc Stripe hoặc Square Up trên cùng một site WordPress WooCommerce.

Hỗ trợ thiết lập điều kiện chuyển đổi linh động dựa trên số lượng đơn hàng đã nhận được hoặc tổng số tiền đã nhận được trên một tài khoản. Sau đó sẽ tự động chuyển sang tài khoản khác để nhận đơn hàng một cách tự động.

Thiết lập chi tiết điều kiện chuyển đổi trên từng tài khoản hoặc thiết lập điều kiện toàn cục áp dụng cho toàn bộ tài khoản.

Có thể thêm không giới hạn tài khoản Paypal hoặc Stripe hoặc Square Up để tối ưu việc nhận tiền.

Rất tiện lợi cho các bạn bán hàng sử dụng nhiều tài khoản nhận tiền và muốn điều hướng số lượng tiền nhận được của mỗi tài khoản.

Sản Phẩm Liên Quan