EDD (Easy Digital Download) xuất thông tin đơn hàng đã thanh toán lên Google Sheets

899,000 799,000

Mô Tả Sản Phẩm

Plugin giúp cho quản lý tập trung thông tin khách hàng đã thanh toán trên EDD (Easy Digital Download) vào một file Google Sheets độc lập. Mỗi khách hàng sau khi thành toán thành công sẽ được cập nhật thông tin chi tiết vào một file trên Google Sheets để tiện theo dõi thông tin đơn hàng.

– Mỗi file sheet sẽ được đặt tên theo: tên sản phẩm
– Mỗi sản phẩm sẽ là một file sheet khác nhau, nếu đặt hàng cùng một sản phẩm thì thông tin đơn hàng sẽ được thêm lần lượt vào các dòng tiếp theo bên trong file sheet

Thông tin đơn hàng bao gồm:

- Họ tên khách hàng
- Email
- Số điện thoại
- Mã đơn hàng
- Tên sản phẩm trong đơn hàng
- Cổng thanh toán
- Số tiền đã thanh toán
- Ngày giờ thanh toán

Sản Phẩm Liên Quan