Cấu hình plugin thanh toán tự động VCB (Vietcombank) cho Woocommerce

* Yêu cầu:

– Hosting hoặc VPS phải hỗ trợ IonCube Loader (cái này nếu là hosting thì có thể gửi ticket để nhờ đội ngũ kỹ thuật cài giúp, rất nhanh. Còn nếu là VPS thì cũng có thể tự cài được hoàn toàn ez)

– Tài khoản đã đăng ký dịch vụ Internet Banking (IBanking) của Vietcombank

* Hướng dẫn sử dụng:

– Download plugin về các bạn mở file x-config.php tiến hành cập nhật các tham số cần thiết như sau:

'username' => '', // cái này là tài khoản truy cập ibanking của các bạn
'password' => '', // mật khẩu của tài khoản
'cookieFile' => 'cook.ie', // tên file chứa cookie truy cập, cái này có thể đặt tùy ý nên thay đổi khác với mặc định
'transFile' => 'trans.file', // tên file chứa các giao dịch, cũng có thể đặt tùy ý và nên thay đổi khác với mặc định
'endpoint' => 'xxx' // cái này dùng để tạo cronjob đọc giao dịch và hoàn thành đơn hàng tự động

– Sau khi điền xong thì upload toàn bộ file plugin lên để bắt đầu kích hoạt sử dụng.

– Truy cập vào phần Settings -> Payment hoặc Cài đặt -> Thanh toán của Woocommerce để kích hoạt plugin. Sau khi kích hoạt thành công thì nội dung file x-config.php và file chứa nội dung được khai báo trong mục cookieFile sẽ được mã hóa bảo mật để không đọc được những thông tin đã khai báo.

Lưu ý: cú pháp để nhận biết giao dịch từ Vietcombank không được sử dụng dạng: VCB%ORDERID% mà phải thêm ký tự (trong bảng chữ cái A-Z) vào ví dụ XVCB hay VCBX để tránh plugin không nhận dạng được thanh toán vì trùng hợp với cú pháp thông báo từ Vietcombank

– Công đoạn cuối cùng là setup cronjob cho plugin, mục endpoint mà các bạn đã khai báo trong file x-config.php chính là địa chỉ như sau: nếu các bạn đặt endpoint là xxx thì url của endpoint sẽ là dạng:

abcxyz.com/wp-json/xvcb/woo/xxx 

– Cú pháp thiết lập cronjob:

+ Thời gian: do bạn quy định việc kiểm tra giao dịch nhanh hay chậm để hoàn thành đơn hàng, mình hay để là khoảng 2-3p thì check một lần, do đó crontab sẽ điền:

*/3 * * * * 

+ Tiếp theo là muốn truy cập vào endpoint:

++ Nếu là VPS thì lệnh dùng wget sẽ là:

wget --spider abcxyz.com/wp-json/xvcb/woo/xxx >/dev/null 2>&1 

Do đó cú pháp hoàn chỉnh cronjob cho VPS sẽ là:

*/3 * * * * wget --spider abcxyz.com/wp-json/xvcb/woo/xxx >/dev/null 2>&1 

Việc thiết lập cronjob trên VPS thì các bạn gõ vào terminal:

crontab -e 

Sau đó điền vào đoạn lệnh bên trên, điền xong thì nhấn phím ESC và gõ tiếp lệnh như bên dưới và nhấn enter để lưu crontab:

!wq

Nếu là hosting dùng cPanel hay tương tự thì sẽ có giao diện cho bạn chọn thời gian, còn lệnh thì các bạn điền vào như bên dưới:

curl -s  abcxyz.com/wp-json/xvcb/woo/xxx >/dev/null 2>&1

Chúc các bạn thành công với plugin hỗ trợ thanh toán tự động VCB (Vietcombank) này.

Have fun !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *