Cài đặt ionCube Loader cho Direct Admin

Để cài đặt ionCube Loader cho Direct Admin rất đơn giản, các bạn hãy làm theo các bước sau:

Mở shell/terminal sau đó truy cập vào thư mục chứa bộ script build của Direct Admin bằng lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild

Kiểm tra cập nhật cho Direct Admin:

./build update

Tiến hành chỉ định gói cài đặt, ở đây chỉ định ionCube Loader được Direct Admin hỗ trợ sẵn:

./build set ioncube yes

Công đoạn cuối cùng là build và install bộ cài đã chỉ định:

./build ioncube

Sau khi cài đặt xong thì các bạn có thể restart lại server để ionCube Loader hoạt động với PHP. Đối với PHP thì mình khuyên các bạn nên dùng PHP7.1 (tính tới thời điểm mình viết bài này đã có PHP7.3 và rục rịch ra PHP7.4) trở lên để cảm nhận tốc độ xử lý và tối ưu tài nguyên cho server.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *