LẬP TRÌNH

MODULE, PLUGINS, THEME ...

Lập trình các module, plugins, themes và các chức năng theo yêu cầu, là giải pháp tối ưu nhất cho website của bạn. Tránh phát sinh chức năng thừa làm nặng database

DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế website theo yêu cầu từ cơ bản đến nâng cao:

– Các hệ thống phức tạp phục vụ nhiều người sử dụng với hiệu suất hoạt động cao 24/24.
– Các website phổ biến như bán hàng, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu lĩnh vực kinh doanh hoặc thông tin doanh nghiệp… 

– Tối ưu và fix lỗi website.

Bạn có ý tưởng!!!

.. và bạn muốn thực hiện ý tưởng đó ?

hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn bằng cách điền yêu cầu vào form bên dưới.

made with by codetay.com · © 2023