7 Tháng Tám, 2020

Hướng dẫn sử dụng VCB Terminal App để hỗ trợ thanh toán tự động

Đầu tiên các bạn tải VCB Terminal App tại đây: https://link.toi.dev/zgUOXb Giải nén bạn sẽ thấy có 2 file: 1 file config và 1 file app. File: config.js sẽ có nội dung như sau: /*** * Digibank Vietcombank for Nodejs * Author: Codetay ([email protected]) * Url: https://codetay.com * Version: 1.0.0 */ exports.username = '' exports.password...

14 Tháng Bảy, 2019

Cài đặt ionCube Loader cho Direct Admin

Để cài đặt ionCube Loader cho Direct Admin rất đơn giản, các bạn hãy làm theo các bước sau: Mở shell/terminal sau đó truy cập vào thư mục chứa bộ script build của Direct Admin bằng lệnh sau: cd /usr/local/directadmin/custombuild Kiểm tra cập nhật cho Direct Admin: ./build update Tiến hành chỉ định gói cài...