7 Tháng Tám, 2020

Hướng dẫn sử dụng VCB Terminal App để hỗ trợ thanh toán tự động

Vui lòng liên hệ với CODETAY để tải bản cập nhật VCB Terminal App mới nhất. Giải nén bạn sẽ thấy có 2 file: 1 file config và 1 file app. File: config.js sẽ có nội dung như sau: /*** * Digibank Vietcombank for Nodejs * Author: Codetay ([email protected]) * Url: https://codetay.com * Version: 1.0.0 */...

14 Tháng Bảy, 2019

Cài đặt ionCube Loader cho Direct Admin

Để cài đặt ionCube Loader cho Direct Admin rất đơn giản, các bạn hãy làm theo các bước sau: Mở shell/terminal sau đó truy cập vào thư mục chứa bộ script build của Direct Admin bằng lệnh sau: cd /usr/local/directadmin/custombuild Kiểm tra cập nhật cho Direct Admin: ./build update Tiến hành chỉ định gói cài đặt,...